Kezdőoldal

.

Erősségközpontú  oktatási program

Magyarország első, tudományosan megalapozott karaktererősség-fejlesztő programja óvodáknak és iskoláknak

ovoda

Óvoda

also

Alsó tagozat

felso

Felső tagozat

kozepiskola

Középiskola

Boldog iskolai élet, összetartás, kimagasló eredmények és pozitív fejlődés. Egy egész tanévre szóló program, amely során a gyerekek és pedagógusaik együtt fedezhetik fel saját erősségeiket és hozhatják ki magukból a lehető legtöbbet.

Csatlakozási lehetőség a 2023/24-as tanévre:

2023. június 30-ig

Iratkozz fel hírlevelünkre és mi küldünk egy részletes tájékoztató csomagot, benne minta foglalkozástervvel és gyakorlatokkal, valamint elküldjük számodra a megrendelési űrlapot is! Görgess az oldal aljára!

<< Feliratkozom és kérem a tájékoztató csomagot >>

Erősségközpontú oktatási program

Pszichológiai és neveléstudományi szakértők, illetve gyakorló pedagógusok segítségével 3 év és több mint 1000 órányi munka révén kifejlesztettünk egy paradigmaváltó módszertant óvodás, alsós, felsős és középiskolás korosztály számára, amivel segítünk az erősségközpontú pedagógiai szemlélet kialakításában a programhoz csatlakozó óvodákban és iskolákban.

Group 362

Kutatási adatok és empirikus visszajelzések által egyaránt támogatott program

Group 347

A pozitív pszichológia alapelveire építve segíti elő a karaktererősségek fejlesztését

Group 366

Hosszútávú hatásaival hozzájárul az egészséges, boldog élet kiépítéséhez

Az erősségközpontú megközelítés
tudományosan igazolt hatásai

 • Nagyobb elégedettség és aktívabb részvétel a foglalkozásokon (M.E.P. Seligman, 2016)


 • Könnyebb átmenet óvodából alsó tagozatba, alsó tagozatból felsőbe (A. Shoshani és I. Aviv, 2013)


 • Jobb iskolai eredmények (N. Park és C. Peterson, 2008)


 • Jobb fizikai állapot (R.T. Proyer, 2013)


 • Nagyobb elégedettség és önbecsülés (G. Minhas, 2010)


 • Betegség utáni gyorsabb felépülés (C. Peterson, N. Park és M.E.P. Seligman, 2006)


 • Alacsonyabb kockázat a depresszió kialakulására (M.E.P. Seligman, 2013)


 • Fokozott képesség a stresszel és nehézségekkel való megküzdésre (A. Shoshani és M. Slone, 2015)


Kutatások eredményei
egyértelműen kimutatták

9x
BOLDOGABBAK

akik tudatában vannak az erősségeiknek

ekop_virag

16x
BOLDOGABBAK

akik használják is őket

Az erősségfókuszú oktatással tulajdonképpen a sikeres, boldog élet lehetőségét adhatod át a következő generációnak

teny_1

A jóllét a depresszió ellenszere.

Azzal, hogy az erősségekre koncentrálunk, képesek leszünk fizikai és mentális egészségünket fenntartani.

teny_2

A jóllét növeli a boldogságszintet és javítja a jövőbeli esélyeket.

Ha egy diák tisztában van az erősségeivel, sokkal könnyebben tud navigálni az élet ösvényén.

teny_3

A jóllét segíti a gondolkodást és a tanulást.

Kutatások megerősítik, hogy a magas szintű jóllét és a hatékony tanulás között igen erős az összefüggés.

A program a boldog élethez szükséges pszichés alapokat tárja fel, hozzájárul a résztvevő gyerekek személyiségfejlődéséhez és átadja számukra a jóllét megteremtéséhez és a kihívások legyőzéséhez szükséges eszközöket.

Segít kiépíteni a gyerekek és a fiatalok jövőorientáltságát, pozitív életfelfogását és optimizmusát, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy jól tudjanak boldogulni az élet minden területén.

Pozitív megküzdési módszereket ad a fiatalok kezébe, amelyekkel legyőzhetik a leggyakrabban előforduló stresszorokat ahelyett, hogy dohányzásba vagy más egészségkárosító tevékenységbe kezdenének.

Az erősségek fejleszthetők, a boldogság pedig tanítható

Az Erősségközpontú Oktatási Program az óvodás és iskolás gyermekek személyes és szociális kompetenciájának fejlesztésére fókuszál, vagyis…

flower

az egészséges önbizalom kialakítása és megküzdési stratégiák átadása, illetve

flower

az új társas környezetbe, csoportokba való beilleszkedés elősegítése a program legfőbb célkitűzései között szerepel.

A program óvodai és iskolai környezetben könnyen megvalósítható gyakorlatai az alábbi területeket célozzák

Karakter-erősségalapú nyelvezet és gondolkodás-mód kialakítása

Mások erősségeinek a felismerése és az azokról való gondolkodás

Saját erősségek azonosítása és az erről való gondolkodás fejlesztése

Az erősségek alkalmazása és gyakorlása

Csoport (osztály, iskola) erősségeinek azonosítása, fejlesztése

Miért érdemes nektek is csatlakozni a programhoz?

Sokszínű, modern módszertani anyagokat biztosítunk, tudományosan igazolt elméleti háttérre alapozva

Rendkívül gazdag gyakorlatbankhoz kínálunk hozzáférést, tele olyan - tantárgyakba is beépíthető - gyakorlattal, ami hozzájárul a gyermekek pozitív fejlődéséhez

Egy teljes módszertani rendszert sajátíthatnak el a programban résztvevő pedagógusok

Az intézmény a csatlakozás után nyilvánosan kommunikálhatja, hogy részt vesz az erősségközpontú oktatási programban, ezzel is jelezve elhivatottságát és erősítve a jó hírnevét

A szülők már külön keresik azokat az intézményeket, ahol erősségközpontú oktatás zajlik

Kevesebb szorongás

Kevesebb depresszió

Jobb viselkedés

Jobb jegyek

Több siker az életben

Jobb fizikai egészség

Mit tartogat a program a csatlakozott intézmények számára?

Group 568

30 órás akkreditált képzés a pedagógusoknak

A programban résztvevő pedagógusok egy e-learning továbbképzés keretein belül készülhetnek fel a foglalkozások megtartására a tanév elején.

1 éves e-learning program

A különböző korosztályok igényeire szabott modulok, összesen több mint 1.000 különböző fejlesztő gyakorlattal.

Online konzultációk, szakértői segítség

A tanév során 3 online konzultációt tartunk, ahol a résztvevőknek szakmai segítséget nyújtunk és megválaszoljuk a kérdéseiket.

15 % kedvezmény egész évben

A csatlakozott intézmények a tanév során 15 % kedvezménnyel válogathatnak a Mental Focus fejlesztő kiadványai közül.

Minden korcsoporthoz külön programelemeket biztosítunk, nevezetesen:

Elméleti hátteret a karaktererősségek megismeréséhez (1. évad), a jóllét PERMA-V modelljéhez (2. évad), és a Remény pozitív pszichológiai megközelítéséhez (3. évad).

Komplett foglalkozás-terveket és óravázlatokat az adott korcsoport igényeire szabva

Online és offline is elvégezhető játékokat és gyakorlatokat az erősségek fejlesztéséért

Modern, változatos módszereket felsorakoztató útmutatót a feladatok kivitelezéséhez

Mit jelentenek a karaktererősségek?

Martin Seligman és Christopher Peterson a VIA intézmény (Values in Action nonprofit szervezet) irányítása alatt, egy olyan kutatást vezetett, amelyben több mint 50 kutató vett részt a világ minden tájáról, hogy megalkossák azt az univerzális nyelvet, amely azt fejezi ki, mi a legjobb az emberekben. Az eredmény egy 24 karaktererősségből álló lista lett, amelyet 6 erény köré csoportosítottak.

A program során ezeknek az erősségeknek a megismerésére és fejlesztésére koncentrálunk különböző játékok, gyakorlatok, foglalkozástervek egyéni és csoportos projektmunkák és feladatok segítségével.

kíváncsiság

kreativitás

nyitott gondolkodásmód

a tanulás szeretete

perspektíva

bátorság

kitartás

őszinteség, hitelesség

vitalitás, lelkesedés

szeretet adása és elfogadása

kedvesség, empátia, gondoskodás

társas intelligencia

korrektség

vezetői képesség

csapatmunka

megbocsátás

szerénység, alázat

körültekintés, óvatosság

önkontroll

a szépség és kiválóság értékelése

hála

remény, optimizmus

humor, játékosság

spiritualitás, vallásosság, hit, cél

A programban való részvétel előnyei

flower

Az intézmény legalább 2 pedagógusa részt vehet egy 30 órás akkreditált képzésen, ami alatt erősségközpontú pedagógussá válhatnak,

flower

előre elkészített óravázlatok alapján dolgozhatnak és több száz fejlesztő gyakorlatot építhetnek be a foglalkozásaikba, illetve

flower

egy egész évre szóló programban vehetnek részt, ami alatt folyamatos szakmai segítséget kapnak.

Mindezeken túl…

az intézmény a programba való becsatlakozás után azonnal elkezdheti kommunikálni, hogy az Erősségfókuszú Oktatási Program tagja,

ami a presztízs mellett egyértelmű előnyt jelent a beiskoláztatáskor is.

A programban való részvétel "rejtett előnyei"

Az Erősségközpontú Oktatási Programban való részvételnek számtalan olyan előnye is van, amelyeket csak a program elindulása után lehet megtapasztalni. Az 1 éves kísérleti program visszajelzései és nemzetközi kutatások eredményei alapján tudjuk, hogy a program hatására:

 • gyors ütemben, látványosan javulhat az osztályközösség,

 • pozitív változások következhetnek be az érzelem- és viselkedésszabályozás területén,

 • csökkenhet az agresszió és a szorongás,

 • folyamatosan javulhatnak a tanulmányi eredmények,

 • a gyerekek együttműködőbbé válhatnak,

 • a foglalkozások hangulata és a tanítás eredményessége is javulhat.

A pedagógusok számára óriási segítséget jelent, hogy készen kapnak egy keretrendszert, előre elkészített óravázlatokkal, amelyeket a saját igényeik szerint alakíthatnak.

Group 230

Az Erősségközpontú Oktatási Program hátterében a Pozitív Pedagógia és Nevelés Program szakmai csapata áll

Hamarosan 10 éve, hogy elindult az országszerte óriási népszerűségnek örvendő Boldogságóra Program, amelynek szakmai vezetői az erősségek fejlesztésére irányuló beavatkozások óvodai-iskolai lehetőségeit dolgozták ki most az Erősségközpontú Oktatási Programban. Ennek legfőbb célja, hogy lehetőséget biztosítson a pedagógusoknak arra, hogy tantárgyspecifikusan építsék be pedagógiai programjukba a jóllét tudományát.

Bagdi Bella Az Erősségközpontú Oktatási Program szakmai vezetője

Prof. Oláh Attila
Az Erősségközpontú Oktatási Program tudományos szaktanácsadója

Az EKOP fejlesztésében részt vettek

Dr. Szarka Emese neveléstudományi szakértő, pedagógus, egyetemi oktató  

Jozifek Zsófia interkulturális pszichológiai és pedagógiai szakértő, drámapedagógus  

Veres-Lukács Lilla
pedagógus, kompetencia-fejlesztő tréner

Panyi Katalin
tanító, drámapedagógus és boldogságóra tréner

Kalózné Gerendai Márta
magyar - dráma szakos tanár és boldogságóra tréner  

A program módszertana a pilot évben résztvevő pedagógusok tapasztalatai alapján, igazi szakmai összefogás eredményeként került kidolgozásra, így ezúton is köszönjük az együttműködő pedagógusok hozzájárulását a program végleges formájához!

Az EKOP eddigi három évének eredményei számokban

200+

  óvoda és iskola a programban      

500+

Erősségközpontú Oktatás gyakorló pedagógus az országban

10 000+

gyerek és diák akik erősségközpontúan tanulnak

Mennyibe kerül a csatlakozás?

A célunk, hogy minél több hazai óvodában és iskolában segítsünk meghonosítani az erősségeken alapuló oktatást, éppen ezért olyan árat határoztunk meg, amelyet minden fejlődésorientált intézmény megengedhet magának.

A teljes program díja
bruttó 180 000 Ft helyett

 

89 990 Ft*

 

*kedvezményes csatlakozási díj
Ha megterhelő lenne a csatlakozási díj egyszeri kiegyenlítése, akkor sem kell lemondanod a programról! 2023/24-es tanévben újdonság, hogy 2023. június 30-ig elég a csatlakozási díj 10%-át kifizetni, és megfelelő indoklással a fennmaradó összeget 2023. novemberig fizetési átütemezéssel is ki lehet egyenlíteni.

Az ár magában foglalja:

 • szakértői segítségnyújtás
 • akkreditált képzések
 • online konzultációk
 • extra kedvezmények
 • e-learning rendszer
 • óravázlatok
 • fejlesztő gyakorlatok

Ezért az összegért egy korcsoport (óvodás, alsós, felsős / középiskolás) és 2 pedagógus vehet részt a programban egy teljes éven keresztül.

A megvásárolt korosztályos programcsomaghoz további pedagógusok fejenként csupán 21 990 Ft-ért* vehetnek részt a programban.

 

*kedvezményes csatlakozási díj/pedagógus/korosztály

TEGYÉTEK MEG AZ ELSŐ lépést most!

Ha érdekel a program, nincs más hátra, mint 1 perc alatt kitölteni az oldal alján található űrlapot. Ez teljesen ingyenes és kötelezettségmentes. Az űrlap kitöltése után e-mailben küldünk egy részletes tájékoztató csomagot, benne minta foglalkozástervvel és gyakorlatokkal és elküldjük a megrendelési űrlapot a 2023/24-as tanévre.

Töltsétek ki az űrlapot!

E-mailben küldünk egy tájékoztatót

Egyeztetjük a további részleteket

sheds plans Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message kingdom357 gospin123 kontes123 pasar123 raja123 respin123 sakti123 virgo123 cuan123 bule77